Siyasal İletişim ve Seçim Kampanyaları

Siyasal-İletişim-ve-Siyasal-Kampanyalar-620x310

Siyasal iletişim başta siyaset ve iletişim alanlarının genişliği, içeriği dolayısıyla çeşitli şekillerde tanımlanmıştır.

Günümüzde siyasal kampanyalar basının temel talepleri ve ilgisine yönelik olarak dizayn edilmektedir. Bu nedenle kampanya genel olarak zengin görsel içerikten ve medyanın dikkatini çekebilecek detaylardan oluşmaktadır. Bu detayı seçim dönemlerinde başta Tv olmak üzere kullanılan reklam mecralarında görmek mümkün.

Siyasal kampanya daha önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmak amacıyla kullanılacak araçların ve organizasyonun bir strateji dâhilinde yürütülmesidir.

Kampanya yönetimi seçmen davranışlarını bir siyasi parti, lider ya da aday lehine değiştirecek ya da daha önce verilmiş kararı güçlendirecek temel stratejilerden ve etkinliklerden meydana gelen bir organizasyon sürecidir.

Yazar Baskın Bıçakçı kitabında* kampanya sürecinde görev alan siyasal iletişimcilerin mesleki kökenlerini söyle ele alıyor  ‘’ Siyasal iletişim sürecinde siyasal iletişimciler de bir aktör olarak, seçim kampanyası gibi kavramların belli boyutlarını değil bütün boyutlarını anlayan ve değerlendiren, iletişim ve siyaset bilgisini sentezlemiş, mesleki köken itibari ile organizatör, gazeteci, halkla ilişkiler uzmanı, akademisyen veya reklamcılık gibi alanlardan gelen kişilerdir.’’

Prof. Aysel Aziz’in siyasal iletişim tanımı şöyle: “Siyasal iletişim, siyasal aktörlerin belli ideolojik amaçlarını, belli gruplara, kitlelere, ülkelere ya da bloklara kabul ettirmek ve gerektiğinde eyleme dönüştürmek, uygulamaya koymak üzere çeşitli iletişim tür ve tekniklerinin kullanılarak yapılmasıdır.”

Doçent Zeynep Karahan Uslu’nun tanımı ise şöyle: “Bir siyasal görüş ya da organın, etkinlikte bulunduğu siyasal sistemin içinde kamuoyu güvenini ve desteğini sağlamak, dolayısıyla iktidar olabilmek için zaman ve konjonktürün gereklerine göre reklam, propaganda ve halkla ilişkiler tekniklerinden yararlanarak sürekli bir biçimde gerçekleştirdiği tek veya çift yönlü iletişim çabasıdır”

Siyasal kampanyalar özellikle seçim dönemlerinde yürütülen siyasal iletişim faaliyetlerinin bütünü olarak değerlendirilebilir. Siyasi partilere ideolojik bağlılığın azalması ve siyasi partilerin söylem olarak birbirlerine yaklaşması adayların ya da liderlerin imajının da önemli bir ayraç vazifesi görmesine neden olmuştur. Siyasi aktörlerin imajının bu şekilde önem kazanmasında medyanın büyük rol oynadığı söylenebilir. Örgütlenme, hedefin netliği, kitle iletişim araçlarının kullanımı tüm seçim kampanyalarının ortak özelliklerindendir. Seçmen tercihinin netleşmesi, siyasal katılımın artması, adaylar arasındaki temel farklılıkların seçmenler tarafından tespit edilmesi , siyaset figürlerinin meşrulaşması seçim kampanyalarının işlevleri arasındadır.

Kampanya dönemleri kritik stratejilerin belirlenmesi ve uygulamaya geçirilmesi anlamında zamanlamanın hayati öneme sahip olduğu dönemlerdir. Seçim kampanyalarında teşkilat üyelerinin çalışma şekli ve organizasyon şemasından çeşitli görevlendirilmelere kadar detaylı bir işçilik gerektirmektedir. Seçim dönemleri rakip girişimlerin hızlıca tahlil edilerek net ve açık mesajlar üretmek için zamanın oldukça kısıtlı olduğu dönemlerdir bu nedenle organizasyon şemasının netleşmesi, verilecek mesajların seçimi, siyasal reklamcılık uygulamalarının ve mecraların seçimi bütçe dahilinde yapılacak satın almalar için karar mercilerinin belirlenmesi gibi önemli sorumlulukların ve seçimi etkileyecekleri aksiyonların yetkili kadrolarca alınmasını zorunlu kılmaktadır.

Seçim kampanyaları liderlerin ön plana çıktığı görsel bir şölene dönüşmüş durumda buna kampanyanın Amerikanlaşması diyoruz. Burada en önemli unsur ise siyasetin kişiselleşmiş olması ve seçmenlere siyasi partilerden çok adayların ya da liderlerin iletişiminin yapılmasıdır. Seçmenlerin birer izleyici halini aldığı kampanya sürecinde siyaset ağırlıklı olarak reklam odaklı bir hal alır. Artık kampanyalar teknik bir alan değil sokaktaki adamın dilinden konuşan bir sisteme bürünmüştür. Önümüzdeki dönemde imaj odaklı profesyonel kampanya çalışmalarının daha da önem kazanacağını düşünüyorum.

Kaynaklar:
Yerel Seçimlerde Başarı  Baskın Bıçakçı, Bülent Kılıç  Mediacat Yayıncılık
Siyasal İletişim.Aysel Aziz.Nobel Yayın Dağıtım
Siyasal İletişim ve 24 Aralık 1995 Genel Seçimleri” Yeni Türkiye Dergisi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>